Framföra klagomål

Har du som kund synpunkter på hur samrådsprocessen genomförts, eller fjärrvärmeleverantörens prisändringsmodell, kan du lämna dem med en motivering till Prisdialogen. Alla synpunkter och klagomål behandlas inom ramen för den lokala samrådsprocessen.

Prisdialogen ser positivt på att det som inte fungerar i samrådsprocessen uppmärksammas.

Relaterade filer och länkar