Kalender

På denna sida redogörs det för viktiga datum – Styrelsemöten, deadlines för ansökningar osv

Viktiga datum för Prisdialogen

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för Prisdialogen 2022

Kommande möten

30 mar
Prisdialogens årsmöte samt styrelsemöte
8 jun
Prisdialogens styrelsemöte
2 sep
Prisdialogens styrelsemöte
20 okt
Prisdialogens styrelsemöte
7 dec
Prisdialogens styrelsemöte