Kalender

På denna sida redogörs det för viktiga datum – Styrelsemöten, deadlines för ansökningar osv

Viktiga datum för Prisdialogen

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för Prisdialogen 2022

Kommande möten

30 mar
Prisdialogens årsmöte samt styrelsemöte
8 jun
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är måndagen den 24 maj
2 sep
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är onsdagen den 18 augusti
20 okt
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för ansökan om medlemskap i Prisdialogen 2022 är onsdagen den 15 september 2021, ansökningar till Klimatdialogen för beslut på detta möte ska skickas in senast fredagen den 1 oktober
7 dec
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för ansökan till Klimatdialogen för beslut på detta möte är tisdagen den 23 november