Kalender

På denna sida redogörs det för viktiga datum – Styrelsemöten, deadlines för ansökningar osv

Viktiga datum för Prisdialogen

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för medlemskap i Prisdialogen avseende nästa kalenderår

Kommande möten

30 aug
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är måndagen den 17 augusti
19 okt
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är fredagen den 15 september