Kalender

På denna sida redogörs det för viktiga datum – Styrelsemöten, deadlines för ansökningar osv

Viktiga datum för Prisdialogen

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för Prisdialogen 2022

Kommande möten

7 apr
Prisdialogens årsmöte samt styrelsemöte
20 jun
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är måndagen den 8 juni
31 aug
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för att skicka in ansökan för beslut på detta möte är onsdagen den 17 augusti
18 okt
Prisdialogens styrelsemöte - sista dag för ansökan om medlemskap i Prisdialogen 2023 är onsdagen den 15 september 2022, ansökningar till Klimatdialogen för beslut på detta möte ska skickas in senast den 1 oktober