4. Medlemskap

Tidsperiod: Juni - November

När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed den eventuella prisförändringen godtagits. Kunderna får besked senast 1 november och den nya prisändringsmodellen ska träda i kraft 1 januari kommande år. Medlemskapet i Prisdialogen gäller för ett kalenderår och efter årsskiftet påbörjas en ny dialog för förlängt medlemskap.