Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme

Ett initiativ från

Så här går Prisdialogen till

1. Lokal prisdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för medlemskap i Prisdialogen avseende nästa kalenderår

Några av våra medlemmar

Södertörns Fjärrvärme
Vattenfall - Motala och Askersund
Kraftringen
E.ON - Örebrö, Kumla & Hallsberg
Falu Energi & Vatten
Vattenfall - Uppsala
E.ON - Norrköping & Söderköping
Mölndal Energi
E.ON - Järfälla

Kom igång med klimatarbetet på Klimatdialogen