Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme

Ett initiativ från

Så här går Prisdialogen till

1. Lokal prisdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för medlemskap i Prisdialogen avseende nästa kalenderår

Några av våra medlemmar

Gotlands Energi
VB Energi
Vattenfall - Vänersborg
Umeå Energi
Öresundskraft
Norrenergi
Vattenfall - Drefviken och Gustavsberg
Göteborg Energi
Växjö Energi

Kom igång med klimatarbetet på Klimatdialogen