Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme

Ett initiativ från

Så här går Prisdialogen till

1. Lokal prisdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

5f86eb64b1c1
f86eb64b1c1a

Några av våra medlemmar

Kraftringen
E.ON - Örebrö, Kumla & Hallsberg
Övik Energi
Sundsvall Energi
Norrenergi
Umeå Energi
Lidköping Energi
Öresundskraft
Gävle Energi

Kom igång med klimatarbetet på Klimatdialogen