Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme

Ett initiativ från

Så här går Prisdialogen till

1. Lokal prisdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för medlemskap i Prisdialogen avseende nästa kalenderår

Några av våra medlemmar

Sollentuna Energi och Miljö
Vattenfall - Vänersborg
Göteborg Energi
Tekniska Verken - Katrineholm
Norrenergi
Gävle Energi
Vattenfall - Nyköping
Jönköping Energi
Tekniska Verken - Linköping

Kom igång med klimatarbetet på Klimatdialogen