Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme

Ett initiativ från

Så här går Prisdialogen till

1. Lokal prisdialog
2. Kansliet granskar
3. Styrelsen beslutar
4. Medlemskap

Viktiga datum

15 sep
Sista datum att inkomma med ansökan för medlemskap i Prisdialogen avseende nästa kalenderår

Några av våra medlemmar

Tekniska Verken - Katrineholm
Kils Energi
Skellefteå Kraft
Borlänge Energi
Borås Energi & Miljö
VB Energi
Öresundskraft
E.ON - Järfälla
Kraftringen

Kom igång med klimatarbetet på Klimatdialogen