Processen

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag, bygger dels på en lokal dialog, dels på central prövning.

1. Lokal prisdialog

Tidsperiod: Februari - Augusti

Leverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötet dokumenteras av leverantören i ett protokoll, som justeras av kund.

2. Kansliet granskar

Tidsperiod: Juni - September

Leverantören skickar in samrådsprotokollen samt den slutliga prisändringsmodellen tillsammans med ansökan till Prisdialogens kansli, som granskar underlagen. Om kansliet har frågor kring ansökan kontaktar det leverantören för komplettering.

3. Styrelsen beslutar

Tidsperiod: Juni - Oktober

När kansliet har berett ärendet beslutar Prisdialogens styrelse om leverantören kan beviljas medlemskap i Prisdialogen, senast 31 oktober.

4. Medlemskap

Tidsperiod: Juni - November

När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed den eventuella prisförändringen godtagits. Kunderna får besked senast 1 november och den nya prisändringsmodellen ska träda i kraft 1 januari kommande år. Medlemskapet i Prisdialogen gäller för ett kalenderår och efter årsskiftet påbörjas en ny dialog för förlängt medlemskap.