Vad du kan förvänta dig

På samrådsmöten går fjärrvärmeleverantören igenom sin prissättningspolicy, vilka faktorer som påverkar prisändringar och presenterar förslag till en prisändringsmodell som bland annat innehåller prisändringar för nästa år och prognoser för de två påföljande åren. Som kund har du möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och upplägg.

Prisändringsmodellen och protokollen från samrådsmöten, tillsammans med eventuella synpunkter, skickar leverantören till Prisdialogens kansli. Styrelsen för Prisdialogen tar sedan ställning till prisändringsmodellen och om fortsatt medlemskap i Prisdialogen.

Som kund kan du förvänta dig

  • att fjärrvärmeleverantörer som är med i Prisdialogen följer Prisdialogens regler och arbetsmetod
  • en öppen dialog med din fjärrvärmeleverantör om prisändringar
  • insyn i fjärrvärmeleverantörens prissättning och prisändringar
  • en långsiktighet och stabilitet i prisändringarna
  • ett förutsägbart pris på fjärrvärme