Tidtabell för Prisdialogen

Inträdesprocessen


Januari – april:
Inträdesprocessen startar med ett inledande möte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna, här läggs grunden för en bra dialog. Vid mötet går man gemensamt igenom hur Prisdialogen fungerar och enas om hur den lokala dialogen ska genomföras.

Februari – maj: Nästa möte mellan parter är ett informationsmöte där leverantören berättar om hur deras prissättning ser ut och vilka faktorer som påverkar prisändringar. Syftet är att kunden i ett tidigt skede ska kunna påverka hur den framtida prisändringsmodellen utformas.

Mars - augusti: Samrådsmöte mellan leverantören och kund. Här ska kunden få möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på leverantörens förslag till prisändringsmodell.

Mars – augusti: Eventuellt extra samrådsmöte mellan fjärrvärmeleverantören och en större grupp kunder som då får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter.

April – augusti: Avslutande samrådsmöte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna. Här får kunden en sista möjlighet att lämna synpunkter på prisändringsmodellen. Leverantören för protokoll där eventuella synpunkter som kunden då har kvar dokumenteras.

15 september: Sista dagen för fjärrvärmeleverantörer att komma in med sitt förslag till prisändringsmodell till Prisdialogens kansli och ansöka om medlemskap.

Från april till 31 oktober: Prisdialogens styrelse fattar beslut om fjärrvärmeleverantören beviljas inträde i Prisdialogen.

1 november: Senaste datum för att avisera nytt pris till dig som kund januari nästkommande år: Det nya priset börjar då gälla 1 januari.

Årlig prisdialog


Februari - maj:
Den årliga prisdialogen startar med ett informationsmöte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna. Vid mötet går man igenom faktorer som ligger till grund för eventuella prisändringar och lägger grunden för en fortsatt bra dialog.

Mars - augusti: Samrådsmöte mellan leverantören och kund. Här ska kunden få möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på leverantörens förslag till uppdaterad prisändringsmodell.

Mars – augusti: Eventuellt extra samrådsmöte mellan fjärrvärmeleverantören och en större grupp kunder som då får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på förslag till uppdaterad prisändringsmodell.

April – augusti: Avslutande samrådsmöte mellan fjärrvärmeleverantören och kunderna. Här får kunden en sista möjlighet att lämna synpunkter på uppdaterad prisändringsmodellen. Leverantören för protokoll där eventuella synpunkter som kunden då har kvar dokumenteras. 15 september: Sista dagen för fjärrvärmeleverantörer att komma in med sitt förslag till uppdaterad prisändringsmodell till Prisdialogens kansli.

15 september: Sista dagen för fjärrvärmeleverantörer att komma in med sitt förslag till prisändring till Prisdialogens kansli och ansöka om förlängt medlemskap.

Från april till 31 oktober: Prisdialogens styrelse fattar beslut om fjärrvärmeleverantören beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen.

1 november: Senaste datum för att avisera nytt pris till dig som kund

Januari nästkommande år: Det nya priset börjar gälla