Årets första medlemskap beviljade för Prisdialogen 2020

Inom Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag ansöker medlemmarna om förnyat medlemskap varje år. Prisdialogens styrelse har nu beviljat de första ansökningarna för 2020. Inom det nya initiativet Klimatdialogen har ännu inga ansökningar kommit in men flera företag har startat dialog med sina kunder.

Vid senaste styrelsemötet beslutade Prisdialogens styrelse om förnyat medlemskap för Borlänge Energi, Borås Energi och Miljö samt Halmstads Energi och Miljö.

– Det är positivt att vi får in de första ansökningarna redan nu och vi räknar med fler efter sommaren, varav någon helt ny, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse.

Nytt för i år är att medlemmar inom Prisdialogen också kan söka till Klimatdialogen, som är ett stöd för en strukturerad dialog om lokala klimat- och miljöåtgärder mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

– Vi väntar ännu på de första ansökningarna inom Klimatdialogen men vet att flera företag har satt igång arbetet, så jag hoppas att vi ser de första ansökningarna efter sommaren, säger Anders Nordstrand.

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångspunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige.