Årets första medlemskapsansökningar till Prisdialogen beviljade, Järfälla med för första gången

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013 och fjärrvärmeleverantörerna söker medlemskap varje år. Nu har styrelsen beviljat elva fjärrvärmeleverantörer medlemskap för kommande år, 2019. För första gången omfattas fjärrvärmekunderna i Järfälla, nordväst om Stockholm, av Prisdialogen.

Vid Prisdialogens styrelsemöte behandlades ansökningar från elva fjärrvärmeleverantörer, som har genomfört lokala prisdialoger med sina kunder. Tio av dem sökte förlängt medlemskap, vilket betyder att de redan är medlemmar i Prisdialogen. Styrelsen beviljade också medlemskap för första gången för E.ON:s nät i Järfälla. Det innebär att ytterligare cirka 25 000 hushåll har varit företrädda i årets lokala prisdialog.

– Det är roligt att de som redan är medlemmar i Prisdialogen är snabba med att genomföra sina lokala dialoger. Att redan elva fjärrvärmeleverantörer beviljats medlemskap för 2019 är ett gott tecken. Det är också roligt att en ny kommun omfattas efter att E.ON har genomfört lokal prisdialog i Järfälla, säger Prisdialogens ordförande, Leif Linde, till vardags vd för Riksbyggen.

Sista ansökningsdag för medlemskap 2019 är den 15 september. Dessa ansökningar tar styrelsen beslut om i oktober.

Nya, beviljade ansökningar:

 • E.ON Sverige i Järfälla

Följande fjärrvärmeleverantörer/nät beviljades förlängt medlemskap:

 • Borlänge Energi
 • Borås Energi och Miljö
 • E.ON i Malmö
 • E.ON i Norrköping/Söderköping
 • E.ON i Örebro/Kumla/Hallsberg
 • Halmstads Energi och Miljö
 • Karlstads Energi
 • Kils Energi
 • Mölndal Energi
 • Uddevalla Energi


För mer information:
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli: Tel: 072-915 5475, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Om Prisdialogen
Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen omfattar år 2018 cirka 2,1 miljoner hushåll, som är kunder till 37 fjärrvärmeleverantörer (72 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna). Bakom Prisdialogen står SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

 

Pressmeddelandet i sin helhet finns att läsa här.