E.ON Energilösningar ny medlem i Klimatdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte den 3 februari godkändes E.ON Energilösningar i Norrköping som medlem i Klimatdialogen. Det gör att det nu finns åtta medlemmar i Klimatdialogen.

Klimatdialogen startade 2019 som ett tillägg till Prisdialogen och innebär att fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar kan utöka den dialog de har med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Målet är att minska klimat- och miljöpåverkan genom lokala dialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med frågorna.

– Att E.ON har ett bra samarbete med kunder och kommunen är avgörande för att vi ska kunna genomföra klimat- och energiomställningen. Det är tillsammans som vi visar vägen mot ett hållbart Norrköping 2030, säger Carl Hylander, affärschef E.ON Norrköping.

– Det känns som en bra början på 2020 att få in E.ON i Norrköping som medlem i Klimatdialogen. Det bådar gott för resten av året, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

Förhoppningen är att goda lokala exempel genom Klimatdialogen ska göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling. Klimatdialogen hade tidigare sju företag som medlemmar men vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades nu alltså även E.ON Energilösningar medlemskap.

Medlemmar i Klimatdialogen är:

  • E.ON Energilösningar – medlemskap för Norrköping
  • Jönköping Energi
  • Mölndal Energi
  • Sundsvall Energi
  • Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping
  • Telge Nät
  • Växjö Energi
  • Öresundskraft

 

Om Prisdialogen och Klimatdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2020 omfattar Prisdialogen 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Mer information

Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.