Energimarknadsinspektionens första delrapport om Prisdialogen publicerad

Energimarknadsinspektionen har idag publicerat den första utvärderingsrapporten om Prisdialogen. I rapporten konstateras att de kunder som intervjuats och som deltagit i Prisdialogen anser att deras ställning har stärkts genom den ökade dialogen och det ökade samarbetet.

Energimarknadsinspektionens intervjuer med fjärrvärmeleverantörer och kunder visar att kunderna anser att Prisdialogen inneburit en ökad förutsägbarhet av prisutvecklingen och att varken branschen eller kunderna tror att det skulle vara bättre med reglerade priser.

– Vi välkomnar att en oberoende part utvärderar Prisdialogen. I stort landar myndigheten i samma slutsats som vår egen utvärdering – att Prisdialogen stärker kunden ställning, säger Kurt Eliasson, vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen anser att Prisdialogen har kommit långt på kort tid, men anser samtidigt att satsningen pågått för kort tid för att man fullt ut ska kunna se effekterna – initiativet bygger på långsiktighet och behöver tid för att kunna utvecklas. I rapporten identifieras också några frågor som fortfarande inte är lösta, t.ex. på vilket sätt ägarna till småhusen kan representeras i Prisdialogen och om det bör finnas sanktioner om fjärrvärmeleverantörer inte lever upp till sina prislöften. Energimarknadsinspektionen vill därmed vänta med sina slutsatser till slutrapportering av uppdraget i mars 2016.

Läs artikeln i sin helhet på Energimarknadsinspektionens hemsida.