Fastighetsägarna träder in i Prisdialogen

Fastighetsägarna träder in som ordinarie medlem i Prisdialogen. Sedan tidigare är grundarna Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen och Energiföretagen Sverige ordinarie medlemmar i Prisdialogen. Dessutom är ett 50-tal fjärrvärmeleverantörer så kallade associerade medlemmar som genomför prisdialoger lokalt. Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

– Det är väldigt positivt att Fastighetsägarna nu går med i Prisdialogen. För även om lokala representanter för organisationen har varit med i vissa enskilda dialoger kommer ännu fler kunder att inkluderas nu när riksorganisationen blir medlem, konstaterar Anders Nordstrand, ordförande för Prisdialogen och vd för Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).


Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. Det är en modell för lokal dialog med central prövning, med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Sedan starten har Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen och Energiföretagen Sverige varit de ordinarie medlemmarna och bildat styrelse. Nu har även Fastighetsägarna valts in som ordinarie medlem och i styrelsen.


–Prisdialogen har skapat ökad förståelse mellan kunder och leverantörer och samtidigt bidragit till en förutsägbar prisutveckling. Genom att träda in i Prisdialogen vill vi uppmana våra 15 000 medlemmar att medverka vid lokala prisdialoger. På sikt hoppas vi att dialogerna i högre grad ska kunna påverka priskonstruktionerna. Klimatdialogen blir också värdefull så att vi tillsammans uppnår målen om fossilfri uppvärmning, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige. 


Nytt för i år är att Prisdialogen kan utökas till att även omfatta miljö- och klimatfrågor, inom ramen för Klimatdialogen. Detta har efterfrågats av både fjärrvärmekunder och leverantörer och efter en testperiod med positivt resultat är det nu alltså möjligt att genomföra lokala klimatdialoger utifrån Klimatdialogens modell.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.