Fortum Värme första medlem i Prisdialogen 2016 – sänker fjärrvärmepriset

Prisdialogens partssammansatta styrelse har behandlat den första ansökan om medlemskap för 2016.

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeleverantör är ett initiativ som tagits av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme, för att stärka kundens ställning och insyn i prissättningen av fjärrvärme. Runt om i Sverige förs nu lokala dialoger om prisförändringar, så fler ansökningar kommer att behandlas efter sommaren.

Sveriges största fjärrvärmeleverantör, Fortum Värme, är först ut att beviljas förlängt medlemskap i Prisdialogen för 2016 för orterna Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby. I linje med den prisändringsmodell och det prislöfte som Fortum Värme gav vid prisdialogen 2015 kommer företaget att sänka sitt fjärrvärmepris i normalprislistan med 0,2 procent från den 1 januari 2016. Företaget sätter även ett pristak för fjärrvärmepriset 2017 och ger en prisprognos för fjärrvärmepriset 2018.

Prisdialogen förväntas fortsätta att öka i omfattning vad gäller antalet fjärrvärmeleverantörer, men även kundorganisationer som deltar lokalt. I år är 20 fjärrvärmeleverantörer medlemmar i Prisdialogen och omkring 1,2 miljoner hushåll omfattas. En godkänd medlem måste ansöka om förlängt medlemskap varje år. Enligt indikationer från marknaden kommer antalet medlemsansökningar till hösten att öka rejält, vilket gör att ännu fler kunder omfattas.

– Prisdialogen är ett framgångsrikt branschgemensamt initiativ som fortsätter att utvecklas. Den bidrar positivt till marknadsutvecklingen genom att stärka kundernas ställning på värmemarknaden och öka transparensen i prissättningen. Genom att prisförändringar aviseras tidigare och leverantörerna även ger indikationer för ytterligare två år bidrar Prisdialogen till ökad förutsägbarhet och stabilitet i prissättningen på fjärrvärme, säger Prisdialogens ordförande, Kurt Eliasson, vd på SABO.