Fortum Värme och Göteborg Energi nya medlemmar i Prisdialogen 2015

Två av Sveriges största fjärrvärmeleverantörer, Göteborg Energi och Fortum Värme, blir medlemmar i Prisdialogen. De levererar tillsammans en dryg femtedel av fjärrvärmen i Sverige.

Fortum Värme, samägt med Stockholms stad, är Sveriges största fjärrvärmeleverantör. Företaget levererar fjärrvärme till kunder i Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby. Genom Prisdialogen får nu Fortum Värmes kunder ytterligare inblick i prissättningen på fjärrvärmen 2015. Företaget har dessutom beslutat att inför ett pristak för åren 2016 och 2017. Prisdialogen omfattar alla Fortums nät i Stockholmsregionen.

Göteborg Energi är landets tredje största fjärrvärmeleverantör. Företaget har genomfört Prisdialogen gemensamt med Ale Fjärrvärme och Partille Energi som också blir medlemmar i Prisdialogen. Genom Prisdialogen har kunderna i Göteborg, Ale och Partille fått en prognos för fjärrvärmepriset som sträcker sig 5 år framåt i tiden.

Många lokala prisdialoger pågår fortfarande och fler medlemsansökningar förväntas komma in till hösten.

– Att två av Sveriges största fjärrvärmeföretag nu har genomfört prisdialoger med sina kunder innebär att många fler kunder får en förutsägbar prisutveckling.  Vi har satt som mål att Prisdialogen under 2015 ska omfatta hela 1,3 miljoner hushåll. Det målet ser nu ut att kunna bli verklighet, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, styrelseledamot i Prisdialogen.