Enklare beslut gynnar såväl kund som Trollhättan Energi

Juni 2014

Prisdialogen har inneburit att vi som fjärrvärmebolag och våra kunder förstår varandras villkor bättre. Det blir lättare att ta beslut som är bra för både oss och kunderna, säger Pia Brühl Hjort, som är vd för Trollhättan Energi.

Nära samverkan med kunder var inte nytt för Trollhättan Energi, då företaget tidigare haft ett kundforum med större fastighetsägare. När Prisdialogen lanserades av Svensk Fjärrvärme insåg man snart att kunddialogen kunde utvecklas, och beslut om anslutning till Prisdialogen togs sommaren 2012.

– Fokus har förflyttats från information till dialog. Nu har kunderna större möjlighet att påverka oss, så det har blivit mer aktivitet från deras sida, berättar Pia Brühl Hjort.

Självklart handlar dialogen mest om ändringar av fjärrvärmepriset de närmsta åren, men Pia Brühl Hjort tycker att fokus också förflyttats till mer långsiktiga frågor.

– Nu tittar vi till och med på ett tioårsperspektiv. Vi kan berätta om våra förnyelsebehov i produktionen, och vad det innebär för prisutvecklingen på längre sikt. Kunderna vill ha förutsägbara och mjuka förändringar, och det blir lättare med ett längre tidsperspektiv. Det blir en hantering av prisfrågan, som är bra för både oss och kunderna.

Den nya prismodell som Trollhättan Energi håller på att ta fram har varit uppe till dialog med kunderna.

– Vi har kunnat få förståelse för syftet med prismodellen, och även diskuterat hur den kan påverka kundernas energibeteende och därigenom fjärrvärmebolagets kostnader. Genom att lyssna på kunderna, ska vi hitta en prismodell som är bra för båda parter, framhåller Pia Brühl Hjort.

Prisdialogens syfte är att ge kunderna en förutsägbar och rimlig prisutveckling för sin fjärrvärme, vilket förhoppningsvis även ska bidra till att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantören. Här kan Pia Brühl Hjort ge ett konkret exempel:

– Under 2013 uttryckte en av våra större fastighetsägare intresse för ett serviceavtal med oss på kundens sida, det vill säga anläggningens sekundärsida. De menade att vi kunde ta hand om systemet bättre än de själva kan, vilket förstås visar på ett stort förtroende för oss.

Några större utmaningar för Trollhättan Energi tycks inte ha följt med införandet av Prisdialogen. Men beslutsprocessen för prisförändringar har fått en översyn:

– Tidigare tog styrelsen ett beslut om prisändringen och sedan informerades kunderna. Nu ser styrelsens roll och process annorlunda ut, och jag som vd har ett tydligare förhandlingsmandat, avrundar Pia Brühl Hjort.