Prisdialogen ger oss möjlighet att få reda på vad kunden värdesätter i en uppvärmningslösning och hur vi kan anpassa vårt erbjudande utifrån det

Hos Norrenergi är Prisdialogen ett viktigt forum för lära sig mer om kundernas verksamheter och behov – något som gör det möjligt att bli en ännu bättre leverantör av värme.

Norrenergi, som levererar fjärrvärme i Solna, Sundbyberg, Danderyd och mindre delar av Stockholm, blev första gången beviljade medlemskap i Prisdialogen hösten 2015.

  • Ofta träffar vi våra kunder en och en men i Prisdialogen får vi träffa dem tillsammans, och diskutera hur vi kan samverka, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. Genom att kunderna träffar varandra och diskuterar erfarenheter blir det en helt annan dynamik än om vi bara träffar en kund i taget.

Mer än bara priser

Förutsägbara priser är en viktig fråga för kunderna och tack vare prisändringsmodellen kan de få en prognos och uppskattning av prisförändringar de närmaste tre åren. Tidigare såg Norrenergi över prisfrågan en gång om året i samband med budget. I och med Prisdialogen är prisfrågan närvarande under årets alla månader.

  • Men Prisdialogen handlar om mycket mer än bara priser, säger Maria Carvinge. Att spara energi och effekt är alltid på agendan och det är ett ypperligt tillfälle för oss att förstå hur vi kan stötta våra kunder i deras arbete. Viljan att spara resurser är något vi har gemensamt och ofta gynnar kundens besparingar hela fjärrvärmesystemet. Så här kan vi samverka, något som lönar sig för kunden, oss och miljön.

Att lära känna kundernas verksamheter och behov är en viktig förutsättning för att Norrenergi ska kunna utveckla ett relevant tjänsteerbjudande

Genom Prisdialogen får vi reda på vad kunden värdesätter i en uppvärmningslösning och hur vi kan anpassa vårt erbjudande utifrån det. Det kan till exempel handla om olika typer av energilösningar, betalningsupplägg, serviceåtagande etcetera. Kundernas input ligger till grund för de tjänster som vi utvecklar och det är tack vare deras önskemål som vi kan utvecklas ytterligare i vår roll som energipartner. Vår nya kundportal som vi lanserade i september 2020 är ett bra exempel på en utveckling tillsammans med kunder som startade i samband med prisdialogen.

  • Man kan säga att Prisdialogen har hjälpt oss att bli mer konkreta och pedagogiska, menar Maria Carvinge. Nu fortsätter vi att utveckla vår prisändringsmodell så att den ska kunna användas till en bredare kundgrupp.