Kunderna upplever att Prisdialogen bidragit mer än bara till en mer transparent prissättning av fjärrvärme

För Norrenergi har Prisdialogen inte bara handlat om prisutvecklingen på fjärrvärme. Kunderna har också önskat en dialog om framtida utveckling när det gäller energilösningar och vi har en gemensam målsättning att hålla nere effekt- och energianvändning.

Norrenergi, som levererar fjärrvärme till Solna, Sundbyberg, Danderyd och mindre delar av Stockholm, blev första gången beviljade medlemskap i Prisdialogen hösten 2015. Prisdialogen har hjälpt oss att bli mer konkreta och pedagogiska, berättar Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergis.

– Våra samråd inom Prisdialogen har gett oss ökad förståelse för kundernas verksamhet och deras behov. Det har utvecklats till lättsamma möten där vi tillsammans kunnat diskutera hur vi behöver utveckla prismodeller som fungerar för båda parter, säger Maria Carvinge.

Att hitta en agenda som är intressant för alla mötesdeltagare har varit en utmaning.

– Kunderna har olika behov i sina verksamheter och det är ju en utmaning att hitta ett innehåll i dialogerna som är intressant för alla. Att prata med alla innan man sätter agendan har dock gett oss bra inriktningar där kunderna själva får komma med önskemål.

Agendan sträcker sig ofta bortom prisfrågorna, även om Prisdialogens grund, prisfrågorna, består.

– När vi frågar efter kundernas förväntningar kommer ofta önskemål om att diskutera framtida utveckling när det gäller energilösningar och vi har en gemensam målsättning att hålla nere effekt- och energianvändning som alltid står i fokus, säger Maria Carvinge.

För att Norrenergis prisdialog ska fortsätta utvecklas, konstaterar Maria att det är av största vikt att förenkla för att fånga upp fler kunder i dialogen.

– Vi ser att nästa steg är att förenkla formatet för prissättningsmodellen så att den går att använda till en bredare kundgrupp. Den ger en bra helhetsbild av vår utveckling