Kundförståelsen viktig för Jönköping Energi

Juni 2014

– I början var fjärrvärmekunderna skeptiska till Prisdialogen, men nu har det blivit ett positivt klimat med utbyte sinsemellan. Vi har lärt oss mycket om vad kunderna värdesätter, berättar Fridolf Eskilsson, vd hos Jönköping Energi. 

Man är inne på det tredje året med Prisdialogen i den småländska metropolen. Jönköping Energi var tidiga med att ansluta sig till Prisdialogen, och Fridolf Eskilsson redogör för hur företaget tänkte:

– Vi såg ett stort behov av att beskriva fjärrvärmens affärsmodell för att få förståelse för den. Vi ville involvera kunderna så att de förstod våra risker och vad som kostar för oss.

Redan första dialogträffen med Jönköpings största fastighetsbolag gav tydligt resultat, minns Fridolf Eskilsson.

– De trodde att vi gjorde stora pengar under kalla vintrar. Men vi kunde berätta att vi måste använda dyrare bränsle som försämrade resultat. Förståelsen skapade en samhörighet som gav goda effekter i relationen. Vi kunde prata om energieffektiviseringar i husen som sparar effekt de kallaste dagar, som skulle kunna ge lägre värmekostnader.

Han pratar vidare om en fördjupad relation till det kommunala bostadsbolaget VätterHem.

– Den förbättrade relationen har lett till affärer på andra områden med VätterHem. Det bidrog absolut till att vi fick bli leverantör av fibernätet.

Prisdialogen är inriktad på öppenhet kring den förväntade prisutvecklingen de närmsta tre åren:

– Prislöften är en del, men kanske bara sekundärt. För oss har det viktigaste varit att kunderna fått ökat förtroende för fjärrvärmen och för oss som leverantör, anser Fridolf Eskilsson.

Jönköping Energi har fått möjligheten att berätta om fjärrvärmesystemets styrkor och svagheter, bland annat om kraftvärmen som en prispåverkande faktor genom elpriserna.

– Dialogen har lett oss till att eventuellt utveckla produkter för prissäkring, eller där vi kan dela riskerna kring priserna med kunderna. Vi har fått en del uppslag om hur vi kan utveckla vår affärsmodell, tillägger Fridolf Eskilsson.

Dialogen har också inneburit att Jönköping Energi har fått ökad inblick i kundernas verklighet. Fridolf Eskilsson berättar om fastighetsbolag med väldigt olika möjligheter att investera i energieffektivisering, vilket också har betydelse för vilken typ av avgiftsmodell som önskas.

– Vi har lärt oss mer om vad olika kunder värdesätter, sammanfattar han.