Långsiktighet skapar trygghet för Jämtkraft

Juni 2014

– Genom Prisdialogen kan vi visa på en långsiktighet i prissättningen på fjärrvärmen. Det skapar trygghet hos värmekunden, så att den vågar göra rätt investeringar, konstaterar Peter Lodén, som är marknadschef vid affärsområdet värme hos Jämtkraft.

Jämtkraft levererar fjärrvärme på ett antal orter. Största anläggningen är kraftvärmen i Östersund, som står för 70 procent av bolagets värmeproduktion. Företaget har också mindre nät i orter som Krokom, Nälden, Åre och några till.

Jämtkraft gick in i Prisdialogen för att skapa förståelse hos kunderna för prissättningen och fjärrvärmens villkor men också för att skapa en långsiktig trygghet. Bakom sig hade man några år med påtagliga prishöjningar, vilket påverkat kundernas uppfattning om företaget.

– När vi mätte kundnöjdheten var de nöjda med service, varumärke, information och kundmottagning, men de var inte nöjda med våra prisändringar, förklarar Peter Lodén.

Tidigare har kunddialogen hanterats inom Reko fjärrvärme. Till detta tillkom prisändringar i den dialog som introducerades 2012, dock i egen modell första året. Sedan 2013 är Jämtkraft fullt anslutna till Prisdialogen.

– I början fick vi förklara de stora prishöjningarna, som vi var tvungna att göra. Det berodde främst på dyrare biobränslen och att vi tappar många miljoner i intäkter genom att elcertifikaten för kraftvärmen upphör 2015.

Nu har Jämtkraft effektiviserat internt och nått en prisnivå som är långsiktigt stabil, och kan då mer diskutera prisutvecklingen framåt med kunderna.

– Nu har vi också en långsiktig plan som visar vilka prishöjningar vi tror kommer. Vi kan förmedla att det blir sparsamma höjningar, bara på enstaka procent.

Företaget hoppas att långsiktighet och förklaringar till prissättningen ska bidra till att skapa en trovärdighet hos kunderna, så att det får tillbaka fullt förtroende. Kundträffarna i Prisdialogen har nu kunnat gå in på vad Jämtkraft och kunderna kan göra tillsammans, bland annat hur fastighetsägare kan anpassa sina värmeanläggningar så de fungerar bra för både byggnaden och fjärrvärmeproduktionen.

– Vi har fått förståelse för kundernas situation, hur värmekostnaderna slår på deras resultat och påverkar deras investeringar, berättar Peter Lodén.

Prisdialogen har också ställt nya interna krav hos Jämtkraft:

– Vi har blivit tvungna att bli mer långsiktiga, så vi noggrannare försöker förutse vilka investeringar som kan komma. Då kan vi lättare parera dem, så att de kanske inte behöver påverka priset.