Mer stabil och förutsägbar prisutveckling för Riksbyggen

– Prisdialogen har tydligt bidragit med en mer stabil och förutsägbar prisutveckling av fjärrvärmen, säger Carina Persson, Marknadsområdeschef på Riksbyggen Norra Skåne.

Tidigare fanns det ingen möjlighet att på något sätt förutsäga prisökningen, den kunde vara 1 procent ett år och 7 procent nästa. Med den framförhållning som finns i hur prisindikationerna ges kan planeringen göras mycket bättre. Prisdialogen bidrar även med kunskapsutbyte och möjlighet till nätverkande med andra fastighetsägare.

Riksbyggen har varit medlemmar sen Prisdialogen startade och vi har byggt upp ett kontaktnät som kommer oss till nytta även i andra sammanhang än just Prisdialogen. Vi har diskussioner med fjärrvärmebolaget till exempel vid nyproduktion och det har också gett oss tillgång till andra delar av bolaget genom de kontakter vi fått.

Att vara med i Prisdialogen är väldigt intressant och lärorikt. Det ger en förståelse för hur hela energisystemet i en stad, eller faktiskt i en hel landsända, hänger ihop och vad som påverkar varandra.

Att få insikt i vad som påverkar fjärrvärmepriset ger en större förståelse för de utmaningar som fjärrvärmebolagen har. Det kan gälla lagstiftning som omkullkastar planeringen, gamla ledningar som behöver bytas vilket kräver detaljerad planering och stora investeringar och inte minst klimatfrågan och hur den tacklas för att möta framtiden. Det är stora frågor och en stor tidshorisont som bolagen har att hantera.

I den prisdialog jag själv deltar i har vi årligen inför samrådsmötena en god dialog kring vad vi vill förändra från föregående år och vilken inriktning årets samrådsmöte ska ha. Så jag tycker att vi har hittat en bra form, säger Carina.