Ökad insyn och transparens i prissättningen för Fastighetsägarna MittNord

Vår relation med fjärrvärmebolagen har stärkts och tillsammans med våra medlemmar kan vi vara med och resonera kring kostnader och miljöeffekten som fjärrvärmen har.

Fastighetsägarna blev medlemmar i Prisdialogen 2019 men lokalt har organisationen deltagit i prisdialoger betydligt tidigare än så. I intervjun har erfarenheter samlats in från flera håll inom Fastighetsägarna MittNord, säger Björn Lundborg, Ansvarig näringspolitik och en av representanterna från Fastighetsägarna MittNord.

Med Prisdialogen har vi fått en ökad insikt och förståelse för prismodeller, beräkningsgrunder och kostnadsökningar. Det har skapats ett bra nätverk i dessa frågor bland kollegor i branschen och andra deltagare i dialogen.

Det har också gett en ökad insyn och transparens i prissättningen och en möjlighet att få inblick i hur priset kommer att utvecklas de närmsta åren. Det har även gett oss möjlighet att få information om framtida projekt.

Vår relation med fjärrvärmebolagen har stärkts med Prisdialogen och tillsammans med våra medlemmar kan vi vara med och resonera kring kostnader och miljöeffekten som fjärrvärmen har. Prisdialogen har bidragit till ett ökat förtroende för fjärrvärmebolagen och en kontaktväg in, som bland annat har lett till nya samverkansprojekt.

Vi har fått nya insikter om fjärrvärmebolagens utmaningar och perspektiv, till exempel om prismodellsarbete, projekt och fjärrstyrning. Och fjärrvärmebolagen får samtidigt en inblick i fastighetsägarnas utmaningar och perspektiv.

Prisdialogen har lett till ökad förståelse och nya insikter kring prissättningen på fjärrvärme men det kan vara svårt att få information från fjärrvärmebolagen om vad utfallet av prismodellerna kommer bli för det egna beståndet. Vissa bolag är mer pedagogiska än andra men det finns utvecklingspotential och vi välkomnar en ökad transparens. Bland annat skulle exempel på prisstrukturer och kostnadsökningar till typhus göra det lättare att genomföra egna uträkningar.

Vi skulle gärna se någon form av plattform för informationsutbyte mellan prisdialoger – att man kan ta del av erfarenheter och goda exempel från andra lokala samrådsprocesser. Det skulle underlätta för spridning av diskussioner och idéer mellan olika fjärrvärmebolag, orter och kunder.

En utmaning för fastighetsägare är att det finns prismodeller som inte främjar energieffektivisering och här ser vi att en utökad dialog har möjlighet att bidra till utveckling och bättre förståelse för varandras perspektiv och incitament.