Öppnar dörrar till samarbeten med fjärrvärmebolaget för AB Bostaden i Umeå

– Prisdialogen har lett till att vi kommer in tidigt i processen och får således information tidigare om framtida prisjusteringar, vilket underlättar för vårt budgetarbete, säger Thomas Edström, Energistrateg, AB Bostaden i Umeå.

För oss är Prisdialogen en av många kontakter med fjärrvärmebolaget. Prisdialogen har förbättrat relationen och öppnat dörrar till andra samarbeten, exempelvis medverkande i framtagandet av nya prismodeller.

Genom att vi får fjärrvärmebolagens utmaningar och möjligheter presenterade, har vi fått en ökad förståelse för prissättningen av fjärrvärme.

Prisdialogen har bidragit med många nya insikter om fjärrvärmebolagets utmaningar och perspektiv. Allt ifrån drift och underhåll till utmaningar med utbyggnader och till utmaningarna med framtidens energisystem.

I mötessammanhang är det ofta en utmaning att få till en dialog där alla är delaktiga. Detta gäller också Prisdialogen – det blir lätt ett informationsmöte från fjärrvärmebolaget. Att fjärrvärmebolaget fortsätter att jobba med att få till en dialog under mötena kommer därför att gynna alla.