Tidig dialog ger förståelse anser Mitthem

Juni 2014

– Prisdialogen är en dialog med hög transparens där vi får diskutera prisförändringar, inte bara kommande år utan även för år två och tre. Den gör att vi får förståelse för vilka kostnader som påverkar priset, och i vilken grad.

Så sammanfattar Stefan Wassbrink på Mitthem i Sundsvall sina erfarenheter från Prisdialogens första år. Och enligt honom har årets dialog redan startat i en positiv anda. 

Årets Prisdialog har startat, och är på flera håll i full gång. Sundsvalls kommunala bostadsbolag, Mitthem, var ett av de företag som deltog redan under Prisdialogens första år, 2013.

Stefan Wassbrink, ansvarig för energifrågor på Mitthem, konstaterar att företaget hade nytta av en redan etablerad dialog, i det så kallade Reko kundforum, där de stora fastighetsägarna och Sundsvall Energi deltog.

– Vi hade redan en bra dialog med Sundsvall Energi, men i och med Prisdialogen fick vi en tydligare struktur och det blev mer fokus på priset. Tidigare fick vi priset i sista sekunden när budgeten skulle läggas, i oktober. Nu, i år, fick vi en prisändringsindikation redan i maj, säger Stefan Wassbrink.

I och med Prisdialogen får fastighetsägarna också en prisändringsprognos för år två och tre vilket även det är en stor skillnad, och en mycket positiv utveckling av tidigare dialog, enligt Stefan Wassbrink.

– Det är jättebra för oss, även om det inte är något direkt löfte. Men fjärrvärmebolaget måste ändå hamna i närheten av den indikationen för att behålla sin trovärdighet.

I kundgruppen sitter, förutom Mitthem, representanter från de kommunala fastighetsbolagen, landstinget, HSB, Riksbyggen och de största privata fastighetsägarna. Den mixen gör att olika perspektiv kommer fram i diskussionerna, menar Stefan Wassbrink.

– Bland annat blir det tydligare hur prisförändringarna och prismodellens konstruktion slår olika på bostäder och lokaler, säger han.

Inom ramen för Prisdialogen har en diskussion förts om en utveckling av Sundsvall Energis prismodell, bland annat av den så kallade effekttaxan. Den modell som Sundsvall Energi presenterade redan förra året kunde, i och med de tidiga diskussionerna, förändras och bli mer pedagogisk utifrån de synpunkter som kundgruppen hade.

Stefan Wassbrink framhåller att Sundsvall Energi har varit en lyhörd och tydlig part som tagit stort ansvar för att alla deltagare skulle förstå hur processen går till. Inför inträdet i Prisdialogen blev energibolaget än mer transparent.

– Processen har varit väldigt smidig. Även om Sundsvall Energi varit transparenta tidigare med vilka kostnader som påverkat deras pris, så tog man inför Prisdialogen fram ett ännu mer pedagogiskt sätt att redovisa det på.

För Mitthem fungerade det första årets Prisdialog väldigt bra, och det finns enligt Stefan Wassbrink inte så mycket att förbättra.

– Men, som i allt arbete, är det bra att planera in mötena i god tid, konstaterar han.