Inspirationsdag – Prisdialogen

Prisdialogen fungerar men vad har varit framgångsfaktorer i välfungerande lokala prisdialoger där alla parter är nöjda?

Välkommen till en Inspirationsdag där vi bjuder in både medlemmar i Prisdialogen och deras kunder. Vi presenterar exempel där dialogen är välfungerande och vilka framgångsfaktorer som finns här. Vi diskuterar olika sätt att ha en välfungerande dialog och bra idéer för att ta med er hem.

Under dagen kommer vi även att beröra frågeställningar såsom prismodell och prisändringsmodell – vad är det för skillnad och varför det är viktigt? Hur gör man en ny taxekonstruktion och hur kan kunderna vara delaktiga? Varför det är bra att ha skrivna protokoll och varför de ska innehålla synpunkter? Hur kan dialogen ske så att kunderna känner att de har ett skydd mot kraftiga prisökningar?

Anmälan görs här.