Kansli för Prisdialogen på plats

Prisdialogen är ett samarbete mellan Svensk Fjärrvärme, SABO och Riksbyggen för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att, genom dialog, stärka kunden i relationen till fjärrvärmeleverantörerna.

Modellen för samarbetet är klar och nu installeras ett gemensamt kansli. Kansliet är helt oberoende av parterna och dess huvudsakliga uppgifter består av att bereda ärenden till styrelsen och sköta administrationen. Konsulten Saara Hollmén kommer att bemanna kansliet på deltid. Hon arbetar även som projektledare på Sweco Energy Markets och är specialiserad på energimarknadsfrågor.

– Jag kommer till exempel att svara på frågor från kunder, fjärrvärmeleverantörer eller andra intressenter kring Prisdialogens verksamhet och ta emot ansökningar från fjärrvärmeföretag om inträde i Prisdialogen, berättar Saara Hollmén.

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ, baserat på transparens och frivilligt deltagande. – Väl fungerande marknader förutsätter både starka och välinformerade kunder och leverantörer. Därför kommer Prisdialogen till nytta för båda parter, säger Saara Hollmén.

Från mitten av januari 2013 finns Saara Hollmén på plats på kansliet.