Kansliet önskar glad sommar!

Prisdialogens kansli stänger under perioden 7 juli-9 augusti.

Mejl som skickas till kansliet@prisdialogen.se besvaras efter den 9 augusti. Från och med den 10 augusti finns vi också tillgängliga på telefon.

Prisdialogens kansli önskar alla en glad sommar!