Kraftringen, Växjö Energi, Falu Energi & Vatten och Öresundskraft medlemmar i Prisdialogen 2015

Prisdialogens styrelse har beslutat bevilja inträde i Prisdialogen 2015 för Kraftringen AB (publ), för fjärrvärmenäten i Lund, Eslöv, Lomma, Bjärred, Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Styrelsen har även beviljat förlängt medlemskap för 2015 för Växjö Energi AB, Falu Energi & Vatten AB samt Öresundskraft AB.

Sedan Prisdialogen startade för ett par år sedan har antalet medlemmar och andelen kunder som omfattas ökat stadigt. I år har många fjärrvärmeföretag genomfört lokala dialoger med sina kunder och årets mål att hälften av fjärrvärmeleveranserna ska ingå i Prisdialogen ligger inom räckhåll.

För 2015 beviljades Göteborg Energi och Fortum Värme samägt med Stockholm stad medlemskap redan i juni.  Prisdialogens styrelse har nu även beslutat att Kraftringen AB (publ), Växjö Energi AB, Falu Energi & Vatten AB samt Öresundskraft AB får bli medlemmar för 2015.

Sista dag att ansöka om medlemskap för 2015 är den 15 september, så vid kommande styrelsemöte, i oktober, lär det bli många fler ansökningar att ta ställning till.

Nya medlemmar, styrelsebeslut på septembermötet

Inträde: Kraftringen AB (publ) för fjärrvärmenäten i Lund, Eslöv, Lomma, Bjärred, Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby

Förlängt medlemskap: Växjö Energi AB för fjärrvärmenätet i Växjö

Förlängt medlemskap: Falu Energi & Vatten AB för fjärrvärmenäten i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

Förlängt medlemskap: Öresundskraft AB för fjärrvärmenäten i Helsingborg och Ängelholm