Kunder i Prisdialogen mer nöjda

Alla utvärderingar som gjorts visar att kunderna som omfattas av Prisdialogen är mer nöjda än andra kunder och att de som varit aktiva i dialogen är mest nöjda. Det skriver Prisdialogens arbetsgrupp, med medlemmar från Riksbyggen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige, i en replik på ett tidigare inlägg på Second Opinion.

Artikeln, som publiceras på Second Opinion, följer även i sin helhet nedan.

Prisdialogen har sedan starten 2013 medverkat till en betydligt större ömsesidig förståelse mellan fjärrvärmeleverantörer och deras kunder. Den har också haft en dämpande effekt på prisutvecklingen, och nästan ingen efterfrågar längre reglerade priser eller tredjepartstillträde till näten. Under samma period har dessutom konkurrensen på värmemarknaden ökat, vilket har gynnat kunderna samtidigt som det drivit energiföretagen att effektivisera sin verksamhet.

Grunden för Prisdialogen är just dialogen som ska borga för transparens, förutsägbarhet och stabilitet i prisförändringarna. Fjärrvärmeleverantören är öppen med vad som påverkar eventuella prisförändringar, både uppåt och nedåt, och åtar sig att följa den prisändringsmodell som tas fram under dialogprocessen. Prisdialogen har dock aldrig varit ett forum för prisförhandling. Visst är det leverantören som måste ta ansvar för sin prismodell, men när kunderna har god insyn kan de också på olika sätt vara med och påverka sin kostnad för uppvärmningen, exempelvis genom kunskap om när det kostar som mest för leverantören att producera. Ofta är också kunderna involverade vid framtagandet av nya prismodeller.

Prisdialogen har utvärderats flera gånger. Dels av myndigheten Energimarknadsinspektionen dels av det oberoende utvärderingsföretaget Kontigo. Alla utvärderingar som gjorts visar att kunderna som omfattas av Prisdialogen är mer nöjda än andra kunder och att de som varit aktiva i dialogen är mest nöjda. Det visar sig också att prisökningarna på fjärrvärme har varit lägre och att kunderna upplever att de är bättre informerade.

En viktig del i dialogerna är också att många kunder drivs av ett stort engagemang att minska sin klimat- och miljöpåverkan från uppvärmningen. Detta engagemang har lett till att parterna i Prisdialogen har vidareutvecklat den med tillvalet Klimatdialogen.

Fjärrvärmens prissättning beror på många olika parametrar. Prisdialogen ger fjärrvärmekunderna god möjlighet till insyn i hur priset sätts och vad som påverkar det. Avkastningskravet är en av dessa parametrar och som i alla affärsverksamheter är det ägarna som bestämmer vilken nivå det ska ligga på. Detta är vad fjärrvärmeföretaget, liksom andra företag med ägarkrav, sedan har att förhålla sig till vid prissättningen av produkten. Det är också en del av informationen till kunderna som tas upp inom Prisdialogen, tillsammans med övriga förutsättningar som påverkar priset. Hur stor påverkan just avkastningskravet har på priset varierar naturligtvis från företag till företag.

Vi som står bakom Prisdialogen följer kontinuerligt upp hur det fungerar runt om i landet, och söker efter vägar att utveckla och förbättra Prisdialogen som forum och verktyg. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag som ytterligare kan förbättra både Prisdialogen och fjärrvärmens förutsättningar.

Prisdialogens arbetsgrupp
Mari-Louise Persson, Riksbyggen
Hans Dahlin, Sveriges Allmännytta
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige
Daniel Lundqvist, Energiföretagen Sverige