Möjligt söka medlemskap i Prisdialogen till och med 15 oktober 2020

Prisdialogens styrelse har beslutat att till följd av effekterna av virusutbrottet (covid-19) tillåta att ansökningar om medlemskap i Prisdialogen 2021 kan ske också efter den 15 september 2020. Alla medlemmar uppmanas dock att om de lokala förutsättningarna tillåter genomföra årets samrådsprocess enligt den ursprungliga tidplanen.

Framförhållning och transparens är kärnan i Prisdialogen. En viktig del i detta är att kunderna i god tid ska få information om vilka priser som gäller för nästkommande år. Det är därför Prisdialogen, alltsedan starten, har haft den 15 september som sista ansökningsdag för medlemskap det efterföljande året. På grund av virusutbrottet (covid-19) är förutsättningarna dock extraordinära 2020. Prisdialogens styrelse har därför beslutat att tillåta att ansökningar inkommer också efter den 15 september i år. Sista ansökningsdag för medlemskap i Prisdialogen 2021 blir istället den 15 oktober 2020. Prisdialogens styrelse uppmanar dock de lokala parterna att i den mån förutsättningarna tillåter genomföra samrådsprocessen enligt den ursprungliga tidplanen.

Vid frågor, vänligen kontakta Prisdialogens kansli: kansliet@prisdialogen.se eller 072-915 54 75 (måndag-torsdag kl. 9-11).