Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades Öresundskraft och Mölndal Energi som första fjärrvärme­företag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Vid styrelsens möte blev också Gotlands Energi, GEAB, ny medlem i Prisdialogen och styrelsen godkände dessutom 19 ansökningar om förlängt medlemskap för 2020.

Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

– Vi lanserade Klimatdialogen i början av året och är väldigt glada över att två företag redan har hunnit genomföra lokala klimatdialoger enligt Prisdialogens modell. Jag hoppas att Öresundskraft och Mölndal Energi kan inspirera fler att följa efter, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

GEAB ny medlem i Prisdialogen

Styrelsen beviljade också Gotlands Energi, GEAB, medlemskap i Prisdialogen. Det innebär att GEAB har genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell. Efter den lokala dialogen, som genomförs vid flera tillfällen, skickas ansökan in till Prisdialogen för central prövning av att fjärrvärmeföretaget har gått igenom stegen i dialogen. Företaget ska också ha presenterat en prisändringsmodell, som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.

Följande företag/orter beviljades förlängt medlemskap i Prisdialogen år 2020:

 • E.ON: Hallsberg-Örebro-Kumla, Järfälla, Malmö, Norrköping-Söderköping
 • Gävle Energi
 • Karlstads Energi
 • Kils Energi
 • Lidköping Energi
 • Mölndal Energi
 • Skellefteå Kraft
 • Stockholm Exergi
 • Vattenfall: Drefviken-Gustavsberg, Motala-Askersund, Nyköping, Uppsala, Vänersborg
 • Öresundskraft: Helsingborg och Ängelholm
 • Övik Energi

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.