Nu finns en handbok för Prisdialogen

Prisdialogens kansli och arbetsgrupp har tagit fram en handbok för Prisdialogen. Syftet med handboken är att underlätta den lokala dialogen mellan kunder och leverantörer.

När Klimatdialogen lanserades togs en handbok för Klimatdialogen fram. Motsvarande information, hur man praktiskt bedriver processen, har funnits också för Prisdialogen i form av en bilaga till reglerna. Nu har dessa texter setts över, uppdaterats och publicerats i en handbok. Om du har några idéer, synpunkter, kommentarer eller frågor är du varmt välkommen att kontakta Prisdialogens kansli. Tanken är att dokumentet i viss mån ska vara levande – att nya exempel, förklaringar etc. ska föras in när det anses lämpligt.

Handbok för Prisdialogen finns publicerad här