Nu kan du se Prisdialogsseminariet på webben

Den 16 januari presenterades Prisdialogen vid ett kunskapsseminarium i Stockholm.

Kunskapsseminariet var välbesökt. Där fanns företrädare för både regeringskansliet, riksdagen, myndigheter, kundorganisationer och fjärrvärmeföretag. De fick först en presentation av arbetsgruppen från Riksbyggen, Sabo och Svensk Fjärrvärme, om hur modellen för Prisdialog är uppbyggd. Från första steget med lokal dialog, via kansliet, till slutligt beslut om medlemskap som tas av styrelsen. Åhörarna fick också möta Prisdialogens kanslichef, Saara Hollmén, och den partssammansatta styrelsen.

Medlemmar i de tre organisationerna som tagit fram Prisdialogen har medverkat i utformningen av modellen. Några av dem, som även har testat modellen för den lokala dialogen i praktiken, berättade om sina erfarenheter och lärdomar innan seminariet avslutades med frågor från publiken.