Nu omfattas även fjärrvärmekunder i Luleå och Kil av Prisdialogen

Prisdialogen fortsätter att växa och omfattar idag 2,1 miljoner hushåll vilket innebär 72 procent av alla fjärrvärmeleveranser. Luleå Energi och Kils Energi är de senaste tillskotten bland Prisdialogens medlemmar.

Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag har funnits i nästan fem år och växer stadigt. Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades ytterligare två fjärrvärmeföretag medlemskap, Kils Energi och Luleå Energi. När de nya medlemmarna räknas in betyder det att 2,1 miljoner hushåll och 72 procent av alla fjärrvärmeleveranser omfattas av Prisdialogen. Alla de fjärrvärmeleverantörer som redan är medlemmar har också ansökt om förlängt medlemskap för 2018. Det innebär att 37 fjärrvärmeföretag är medlemmar i Prisdialogen 2018. E.ON Sverige har även ansökt om medlemskap för fler orter.

– Det tyder på att Prisdialogen är ett framgångsrikt koncept för att stärka relationen mellan kund och fjärrvärmeleverantör, och det är just vad våra årliga uppföljningar visar. Fjärrvärmekunder som omfattas av Prisdialogen är helt enkelt nöjdare, säger Anders Nordstrand, Prisdialogens ordförande och vd för SABO.

Utvärderingar som gjorts har dessutom visat att prisbildningen på fjärrvärme påverkas av Prisdialogen, där medlemmarna i Prisdialogen i snitt har haft lägre prishöjningar än företag som ännu inte är med. Den genomsnittliga prisförändringen på fjärrvärme för 2018 är 0,53 procent för Prisdialogens medlemmar.

Medlemmar i Prisdialogen 2018

Fjärrvärmeföretag som genomför prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell kan ansöka om medlemskap för kommande år. Nu har styrelsen behandlat alla ansökningar till Prisdialogen 2018. Dels inträdesansökan från nya medlemmar, dels ansökningar om förnyat medlemskap, som de som redan är medlemmar ansöker om varje år.

 

Nya medlemmar:

 • Kils Energi
 • Luleå Energi
 • Borlänge Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • E.ON Sverige i Älmhult (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • E.ON Sverige i Hallsberg/Kumla/Örebro (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • E.ON Sverige i Mora/Orsa (beslut vid tidigare styrelsemöte)

 

Förnyat medlemskap:

 • Ale Fjärrvärme (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Borås Energi och Miljö (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • ENA Energi
 • E.ON Sverige i Malmö (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • E.ON Sverige i Söderköping (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Falu Energi & Vatten (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Fortum Värme samägt med Stockholm stad (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Gävle Energi
 • Göteborg Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Halmstad Energi och Miljö (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Härnösand Energi & Miljö
 • Hässleholm Miljö
 • Jämtkraft
 • Jönköpings Energi
 • Karlstad Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Kraftringen (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Mälarenergi
 • Mölndal Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Norrenergi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Partille Energi
 • Pite Energi
 • Sandviken Energi
 • Skellefteå Kraft
 • Sollentuna Energi och Miljö
 • Sundsvall Energi
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Tekniska Verken i Linköping i Linköping
 • Tekniska Verken i Linköping i Katrineholm
 • Trollhättan Energi
 • Uddevalla Energi
 • Umeå Energi
 • Vattenfall i Gustavsberg/Drefviken (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Vattenfall i Motala/ Askersund (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Vattenfall i Uppsala (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Vattenfall i Nyköping (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Vattenfall i Vänersborg (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Växjö Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)
 • Västra Mälardalens Energi & Miljö
 • Öresundskraft i Helsingborg
 • Öresundskraft i Ängelholm
 • Övik Energi (beslut vid tidigare styrelsemöte)

 

 Om Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme (numera Energiföretagen Sverige). Syftet är att stärka kundens ställning på värmemarknaden, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme och att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeföretagens prissättning. Prisdialogen har funnits sedan 2013 och omfattar 2018 över 2,1 miljoner hushåll. De är kunder hos 37 fjärrvärmeföretag.

 

Presskontakt:

Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se