Öresundskraft och Jönköping Energi är Prisdialogens första medlemmar

Styrelsen har beviljat inträde i Prisdialogen för tre fjärrvärmenät: Jönköping Energi för fjärrvärmenätet Jönköping-Huskvarna-Bankeryd-Norrahammar och Öresundskraft för fjärrvärmenäten Helsingborg och Ängelholm.

Både Öresundskraft och Jönköping Energi har varit pionjärer i framtagning av Prisdialogen och genomfört samråd med kunder i enlighet med Prisdialogens regelverk under 2012. Medlemskapet beviljas därmed retroaktivt för året 2013.

Läs mer i pressmeddelandet här.