Över 50 fjärrvärmeföretag har anmält intresse för Prisdialogen

Under det senaste året har ett antal fjärrvärmeföretag och deras kunder testat och utvecklat den lokala dialogprocessen, tillsammans med Riksbyggen, Sabo och Svensk Fjärrvärme.

Under det senaste året har ett antal fjärrvärmeföretag och deras kunder testat och utvecklat den lokala dialogprocessen, tillsammans med Riksbyggen, Sabo och Svensk Fjärrvärme. Många fler har medverkat i workshops där idéer och förslag tagits fram och diskuterats.

Inför starten av Prisdialogen har förfrågan gått ut till Svensk Fjärrvärmes medlemmar om deras intresse av att genomföra egna lokala prisdialogsprocesser. Omkring 40 företag har svarat att de är intresserade av att börja redan i år eller nästa år. Ytterligare ett femtontal företag har sagt att de är intresserade men att de inte kan säga när de kan starta. För kommunala bolag, till exempel, kan det krävas politiska beslut för att kunna ta steget. Det är också viktigt att fjärrvärmeleverantören har möjlighet att avsätta tid när den startar den lokala prisdialogen, inför ansökan om inträde, eftersom en bra dialog kräver både tid och engagemang.

Det långsiktiga målet är att alla fjärrvärmekunder i Sverige ska omfattas av en lokal prisdialog. När de leverantörer, som nu har aviserat intresse, blir medlemmar i Prisdialogen omfattar deras samlade leveranser en tredjedel av de totala fjärrvärmeleveranserna till kunder i Sverige.