Prisdialog eller statlig reglering?

Prisdialogens styrelse bjöd i tisdags in till hearing under rubriken ”Prisdialog – en fråga för staten eller marknaden?”. Styrelsen har också skrivit en debattartikel kring frågan som är publicerad på Dagens Samhälles debattsida.

På hearingen i tisdags närvarade kundföreträdare, fjärrvärmens representanter, myndigheter och Näringsdepartementet, som just nu har frågan om prisförändringsprövning på sitt bord. I diskussionen hördes röster både för och emot Prisdialogen som modell men ingen förespråkade statlig prisreglering som ett alternativ.

Prisdialogens styrelse har också skrivit en gemensam debattartikel på Dagens Samhälle: ”En statlig prisreglering stärker inte kundernas ställning och bidrar inte till ett ökat förtroende för fjärrvärmen. Det bästa för marknadens parter är att ta ett gemensamt ansvar för att pröva prisförändringar av fjärrvärme på frivillig väg genom en dialog”, skriver styrelsen för Prisdialogen. Läs artikeln i sin helhet på: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/staten-ska-inte-saetta-priset-pa-fjaerrvaerme-6972