Prisdialogen beviljar Stockholm Exergi förlängt medlemskap

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte, den 22 januari, beviljade styrelsen förnyat medlemskap för Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi (tidigare Fortum samägt av Stockholm stad) har varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2015 och är Sveriges största fjärrvärmeleverantör. Därmed har 48 medlemmar beviljats förlängt medlemskap för 2024. Årets samrådsprocess har dock varit kantad av större utmaningar och friktion än vanligt, detta till följd av det senaste årets ovanligt stora prisökningarna på fjärrvärmemarknaden, som i sin tur till största del beror på kraftigt ökade bränslepriser.

– Dialogprocessen har varit utmanande detta år, präglad av ett ökat antal samrådsmöten jämfört med tidigare och med parter som har intagit avlägsna positioner. För att förbättra dialogen har vi genomfört en förnyad dialogomgång där representanter från Prisdialogens centrala organisation deltog. Stockholm Exergi har också presenterat en plan för förbättringar under 2024. Vi ser nu fram emot att dialogen ska fungera mer effektivt nästa år, vilket är av avgörande betydelse för att stärka kundernas förtroende för fjärrvärmens position i Stockholm. Med den presenterade planen från Stockholm Exergi kommer Prisdialogen fortsätta att vara en betydelsefull bidragsgivare till både transparens och dialog inom detta sammanhang, enligt Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande för Prisdialogens styrelse.

 

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2024 omfattar Prisdialogens drygt 70 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här listas alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Läs mer på www.prisdialogen.se.

Mer information
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogen, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se