Prisdialogen bjuder in till kunskapsseminarium 16/1

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av det samarbete som organisationerna presenterade 2011.

Under hösten 2012 har fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder på ett par orter i landet samverkat kring dialog om prisändringar enligt Prisdialogens modell. Prisdialogens kansli är nu på plats, modellen är fullt utvecklad och det är möjligt för fjärrvärmeleverantörer att ansluta sig. Därför bjuder vi in bostads- och fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, fjärrvärmeleverantörer, branschorganisationer, myndigheter, politiker och media till ett kunskapsseminarium om Prisdialogen.

På seminariet presenteras Prisdialogens olika steg och konsekvenser. På plats finns Prisdialogens kanslichef Saara Hollmén och styrelse med ordförande Kurt Eliasson (VD SABO), Leif Linde (VD Riksbyggen), Ulrika Jardfelt (VD Svensk Fjärrvärme) och Anders Östlund (VD Öresundskraft och styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme). Medverkar gör även några av modellens testpiloter.

Tid: Kl 15.00-16.00 den 16 januari 2013. Seminariet kommer även att webbsändas.