Prisdialogen och Covid19/Corona

Corona-viruset (Covid-19) påverkar samhället i stor utsträckning. Utbrottet sker samtidigt som säsongen för årets lokala prisdialoger är på väg att dra igång med samrådsmöten runt om i landet.

Det finns inte några generella restriktioner eller rekommendationer att inte genomföra sammankomster med upp till 50 deltagare. Däremot kan företag och organisationer ha mer långtgående interna restriktioner eller rekommendationer. Dessutom bör personer över 70 år begränsa sina kontakter med andra så långt som möjligt under de kommande veckorna. Mot bakgrund av allt detta samt mot bakgrund av att viruset av allt att döma kommer att få ökad spridning under kommande veckor öppnar Prisdialogen under 2020 upp för en mer flexibel samrådsprocess än vad som normalt gäller. Framförallt handlar det om att möjliggöra deltagande på samrådsmöten på distans alternativt att genomföra hela samrådsprocessen genom distansmöten. Prisdialogen rekommenderar att alla medlemsföretag erbjuder möjlighet att delta på distans. Betänk då att alla kanske inte har program som Teams och Skype, det är därför rekommenderat att det också finns möjlighet att ansluta till mötet genom att ringa in. Vid fysiska möten rekommenderar Prisdialogen medlemmarna att hålla sig uppdaterade kring de råd som Folkhälsomyndigheten för närvarande ger. Framförallt bör alla informeras om att personer med symtom som snuva, hosta eller feber inte ska komma till mötet.

Tips för effektiva distansmöten

Icke-fysiska möten ställer större krav på organisatören när det gäller att åstadkomma aktivt deltagande från alla parter och dialog. Här har vi från Prisdialogen några konkreta tips och idéer på hur ni som medlemmar kan gå tillväga:

  • Stimulera och uppmuntra aktivt deltagande – t.ex. genom att inleda med en runda där alla deltagare får berätta om de viktigaste frågorna just nu för respektive aktör och även en liknande runda efter att man som leverantör har presenterat prisändringsmodell etc.
  • Vi rekommenderar starkt att skicka material i förväg till deltagarna så att de får chans att förbereda sig och reflektera inför mötet
  • Avsluta gärna med en utvärderande diskussion där alla uppmanas ge sin syn på vad man tyckte om mötet och även om det finns några förbättringsförslag

Vi vill även uppmana medlemmarna att tydligt dokumentera det som sägs och framförs på samrådsmötena – oavsett om de är fysiska eller genomförs på distans.

Om ni har några frågor, funderingar eller vill diskutera hur ni bäst kan genomföra er samrådsprocess under 2020 så finns Prisdialogens kansli tillgängligt som vanligt.

Mer information

Henrik Gåverud, kanslichef Prisdialogen, 072-915 5475 (mån-tor kl. 9-11), kansliet@prisdialogen.se