Prisdialogen på Svensk Fjärrvärmes Strategidagar 7/2

När Svensk Fjärrvärme håller sin årliga konferens ”Strategidagarna” i Stockholm den 6-7 februari kommer Prisdialogen att presenteras under programpunkten ”En aktiv kunddialog”.

Per Holm från SABO kommer att presentera Prisdialogen ur ett kundperspektiv på förmiddagen den 7 februari. Även Prisdialogens kanslichef Saara Hollmén kommer att närvara på konferensen, så att deltagarna får möjlighet att diskutera och ställa frågor till Prisdialogens kansli, Svensk Fjärrvärme och Sabos representant. Alla intressenter är välkomna att anmäla sig. Konferensprogrammet och anmälan finns på Svensk Fjärrvärmes webbplats.