Prisdialogen stärker fjärrvärmemarknadens kunder och leverantörer

Det är hög tid att vi får en bättre fungerande fjärrvärmemarknad i Sverige! Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme skapat Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

PRESSMEDDELANDE

Det är hög tid att vi får en bättre fungerande fjärrvärmemarknad i Sverige! Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme skapat Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Initiativet tas emot väl av branschen – redan idag har nära 50 fjärrvärmeleverantörer deklarerat att de vill ansluta sig till Prisdialogen.

–   Med kundinflytande, transparens och fjärrvärmeleverantörer som är beredda att få sina prisändringar prövade, bidrar Prisdialogen till att skapa en bättre fungerande marknad, säger Prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, även VD för SABO.

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialogen mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den måste innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

–  Vi hoppas att Prisdialogen ska ge nöjdare och bättre informerade kunder och samtidigt ökad förståelse hos beslutsfattare för hur fjärrvärmepriserna sätts. Det kommer att stärka fjärrvärmens möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftigt på värmemarknaden, säger Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme och ledamot i Prisdialogens styrelse.

Den slutliga prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning tillsammans med protokoll från samrådet, där kundernas synpunkter redovisas. Det är även möjligt för enskilda kunder att skicka in synpunkter på prisändringsmodellen direkt till Prisdialogens kansli.

Prisdialogens partsammansatta styrelse beslutar om leverantörer beviljas medlemskap. De leverantörer som inte lever upp till sina åtaganden kan uteslutas ur Prisdialogen.

–    Ett verktyg som stärker kundens ställning och ger en förutsägbar prisutveckling på fjärrvärme är efterfrågat hos kunderna. Riksbyggen och SABO representerar tillsammans över 900 000 hushåll, så vårt arbete kommer att få stor betydelse. Men vi ser naturligtvis gärna att fler organisationer blir medlemmar i Prisdialogen, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen och styrelseledamot i Prisdialogen.

Prisdialogens syfte är att skapa:

  • Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • Transparens i prissättning och prisutveckling
  •  Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • Skydd för kunden från kraftiga prisökningar
  • Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  • Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder

 
Prisdialogen är en utveckling och fördjupning av den modell för prisändringsprövning som organisationerna presenterade 2011.

 

Bifogas:
Presentation av Prisdialogen, som pdf.

Presskontakt:
Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen, tel. 070-698 42 23.
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11.
Susanne Snäll, pressekreterare Svensk Fjärrvärme, 0734-04 45 11.

Prisdialogens webbsida:
www.prisdialogen.se

 

Prisdialogens kansli:
Saara Hollmén, kanslichef, 073-7857578. kansliet@prisdialogen.se