Prisdialogen växer – Borås Energi och Miljö första nya medlemmen 2016

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag går snart in på sitt fjärde år. Förra året beviljades 21 fjärrvärmeföretag medlemskap motsvarande 1,2 miljoner hushåll. Fler fjärrvärmeföretag är på gång med medlemsansökningar för kommande år efter lokala prisdialoger med sina kunder. Hittills i år har sju fjärrvärmeföretag med 13 nät beviljats medlemskap för 2016, varav Borås Energi och Miljö är det senaste tillskottet.

Sista ansökningsdag till Prisdialogen 2016 är den 15 september men redan vid sitt augustimöte behandlade Prisdialogens styrelse nya ansökningar för 2016.

Borås Energi och Miljö har genomfört en lokal prisdialog för fjärrvärmenäten i Borås och Fristad och beviljas nu medlemskap för dessa nät.

Företag som redan är medlemmar i Prisdialogen genomför årliga prisdialoger med sina kunder och ansöker därefter om förlängt medlemskap. På augustimötet godkände Prisdialogens styrelse även ansökningar från fem företag som sökt förlängt medlemskap för 2016: Växjö Energi, Karlstads Energi, Göteborg Energi, Ale Fjärrvärme och Partille Energi.

Göteborg Energi, Ale Fjärrvärme och Partille Energi sänker sitt fjärrvärmepris i normalprislistan med 1 procent 2016. De ger också, liksom förra året, en femårig prisprognos som sträcker sig till 2020. Redan i juni beviljade Prisdialogens styrelse fortsatt medlemskap för Fortum Värme, som också sänker sitt pris något nästa år. Det innebär att sju fjärrvärmeföretag och 13 fjärrvärmenät nu är klara medlemmar i Prisdialogen 2016.

– Det finns stora förhoppningar på Prisdialogens utveckling, så vi i styrelsen ser fram emot att få behandla fler ansökningar vid vårt möte i början av oktober, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo och ordförande i Prisdialogens styrelse.