Rekordtidigt intresse för att ansöka till Prisdialogen

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeföretag, går snart in på sitt fjärde år. Nu har styrelsen behandlat årets första ansökningar inför 2017. Förutom de tio fjärrvärmeföretag som ansökte om förlängt medlemskap beviljades också fjärrvärmeföretaget Halmstad Energi och Miljö AB för första gången medlemskap i Prisdialogen.

Fjärrvärmeföretag som vill bli medlemmar i Prisdialogen 2017 ska ansöka om medlemskap senast i september. Men redan vid sitt möte i juni beviljade Prisdialogens styrelse elva fjärrvärmeföretag medlemskap. Så många som elva medlemskapsansökningar för kommande år redan innan sommaren är med god marginal rekord, för de år Prisdialogen har funnits.

– Prisdialogen fortsätter att utvecklas, till nytta för både kunder och leverantörer. 2016 är 29 fjärrvärmeleverantörer medlemmar och omkring 1,5 miljoner hushåll omfattas av Prisdialogen. Vi hoppas att det ska bli fler 2017. Att vi kan räkna in elva medlemmar redan i juni bådar gott, säger Leif Linde, ordförande för Prisdialogen och vd för Riksbyggen.

Halmstad Energi och Miljö kommer in som ny medlem i Prisdialogen 2017. Dessutom beviljades tio av de fjärrvärmeföretag som är medlemmar i Prisdialogen redan i år förlängt medlemskap för 2017. De tio företagen är:

  • Falu Energi & Vatten
  • Fortum Värme samägt med Stockholm stad
  • Göteborg Energi
  • Ale Fjärrvärme
  • Partille Energi
  • Karlstad Energi
  • Mölndal Energi
  • Norrenergi
  • Trollhättan Energi
  • Växjö Energi

Prisdialogen har hittills riktat sig till kunder som är näringsidkare, även om både Falu Energi & Vatten, Gävle Energi och Öresundskraft har haft prisdialoger med sina småhuskunder. I år kan även Växjö Energi ansluta sig till den skaran efter att ha genomfört prisdialog med sina villakunder.