Välkommen till hearing: Prisdialog – en fråga för staten eller marknaden? den 3 december 2013

Prisdialogens grundare– Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme – bjuder in beslutsfattare, branschrepresentanter och andra intressenter till hearingen ”Prisdialogen – en fråga för staten eller marknaden?” som kommer att hållas den 3 december 2013.

Som namnet tyder, kommer hearingen att handla om framtiden för prisbildningen på fjärrvärme. Mer specifikt kommer den att handla om det vägval som staten står inför efter Energimarknadsinspektionens utredning om prisförändringsprövning för fjärrvärme, ska den prisreglera fjärrvärmen eller ska den låta marknadens parter fortsätta med sitt initiativ till årliga dialoger om prisändringar mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Hearingen börjar med en presentation av Prisdialogen och Energimarknadsinspektionens utredning om prisförändringsprövning. Därefter följer en sammanfattning av remissvaren på utredningen och en politisk kommentar om vägen framåt. Hearingen slutar med ett panelsamtal mellan företrädare för regeringen, myndigheterna och fastighets- och fjärrvärmebranschen.