Vänerenergi, VB Energi och Karlshamn Energi nya medlemmar i Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte tog styrelsen ställning till och godkände 30 ansökningar om medlemskap i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag för år 2020. Av dessa är tre helt nya företag i Prisdialogen: Vänerenergi, Västerbergslagens Energi (VB Energi) och Karlshamn Energi. Styrelsen beviljade också fyra nya företag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen.

– Vi ser att Prisdialogen efter sex år fortfarande lockar nya företag, vilket är bra. Min slutsats är att ryktet om den positiva effekten på relationen till kunderna sprider sig. Nu ansluter sig också fler till Klimatdialogen, som är en både efterfrågad och uppskattad utveckling av Prisdialogen, konstaterar Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse.

Tre av de företag som beviljats medlemskap för år 2020 är helt nya i Prisdialogen. Under året har Vänerenergi, VB Energi och Karlshamn Energi genomfört lokal prisdialog med sina kunder, enligt Prisdialogens modell. Utöver dessa tre godkändes ytterligare 27 ansökningar om medlemskap i Prisdialogen 2020.

Från och med 2019 är det också möjligt att utöka sin lokala prisdialog med Klimatdialogen. Styrelsen beviljade ansökningar från fyra företag (på fem orter). De nya medlemmarna är Jönköping Energi, Sundsvall Energi, Telge Nät och Tekniska Verken i Linköping för både Linköping och Katrineholm. Sedan tidigare är Mölndal Energi och Öresundskraft medlemmar i Klimatdialogen.

Följande fjärrvärmeföretag beviljades medlemskap i Prisdialogen år 2020 vid senaste styrelsemötet. Styrelsen har tidigare i år beviljat ytterligare 23 ansökningar om medlemskap.

 • ADVEN: Staffanstorp, Älmhult, Vaxholm, Mora-Orsa, Timrå och Sollefteå
 • Ale Fjärrvärme
 • Falu Energi & Vatten
 • Göteborg Energi
 • Härnösand Energi & Miljö
 • Hässleholm Miljö
 • Jämtkraft
 • Jönköping Energi
 • Karlshamn Energi – ny!
 • Kraftringen
 • Luleå Energi
 • Mälarenergi
 • Norrenergi
 • Partille Energi
 • Pite Energi
 • Sandviken Energi
 • Sollentuna Energi & Miljö
 • Sundsvall Energi
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Tekniska verken i Linköping: Linköping och Katrineholm
 • Telge Nät
 • Trollhättan Energi
 • Uddevalla Energi
 • Umeå Energi
 • VB Energi: Fagersta och Ludvika – ny!
 • Vänerenergi – ny!
 • Västra Mälardalens Energi
 • Växjö Energi

 

Om Prisdialogen
Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013 med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2020 kommer Prisdialogen att omfatta 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.