Ytterligare fem medlemsansökningar för 2021 godkända

Vid Prisdialogens styrelsemöte den 7 september godkändes ytterligare fem medlemsansökningar för 2021. Därmed har totalt sju ansökningar godkänts hittills i år.

Den pågående pandemin (covid-19) har förskjutit många av årets lokala prisdialoger. I år är det också möjligt att ansöka om medlemskap för 2021 fram till den 15 oktober 2020. Normalt är det 15 september som gäller som sista dag för ansökan om medlemskap det därpå efterföljande året. Prisdialogens styrelse uppmanar dock alla medlemmar att så långt som möjligt arbeta efter den ursprungliga tidplanen.

Vid styrelsemötet den 7 september godkändes fem ansökningar och vid styrelsemötet i juni godkändes två ansökningar. Totalt har därmed sju ansökningar om medlemskap i Prisdialogen 2021 hittills beviljats. De sju företagen som har fått sina ansökningar beviljade är:

  • Borås Energi & Miljö
  • Gotlands Energi
  • Karlstads Energi
  • Mölndal Energi
  • Norrenergi
  • Stockholm Exergi
  • Övik Energi

Samrådsprotokoll och prisändringsmodeller från årets lokala processer publiceras här.

Nästa styrelsemöte i Prisdialogen är den 21 oktober. Mer information om vilka datum som gäller i Prisdialogen finns här.