Fem förnyade medlemskap i Prisdialogen

Fem fjärrvärmeföretag beviljades förnyat medlemskap vid Prisdialogens styrelsemöte den 2 september. Dessutom fick ett företag förnyat medlemskap i Klimatdialogen.

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades medlemskapsansökningar från fem fjärrvärmeleverantörer som har genomfört lokala prisdialoger med sina kunder under året enligt Prisdialogens modell. Vid mötet godkändes förlängt medlemskap för Gotland Energi (GEAB), Mölndal Energi, Norrenergi, Stockholm Exergi och Växjö Energi.

Därutöver beviljades E.ON i Norrköping/Söderköping förnyat medlemskap i Klimatdialogen.

Fjärrvärmeleverantörer som har genomfört en lokal prisdialog med sina kunder kan ansöka om medlemskap för kommande år när dialogens olika steg har gåtts igenom. Årets möten har sett lite annorlunda ut än vanligt. På grund av rådande situation med coronapandemin har medlemmarna i Prisdialogen fått ställa om sina möten till digital form.

–Corona-situationen har inneburit en utmaning för våra medlemmar, men vi är glada och stolta över hur snabbt och bra våra medlemmar har hanterat övergången till en digital dialog. Vi ser också tendenser till att mötesdeltagandet på flera håll ökat, vilket kan vara en följd av att det kan vara enklare att medverka på ett digitalt än ett fysiskt möte, säger Prisdialogens styrelseordförande Anders Holmestig

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2021 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Christian Holtz, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.