Aktuellt| Läs alla

Mer nöjda fjärrvärmekunder, visar utvärdering av Prisdialogen

Prisdialogen, modellen för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme leder till nöjdare och mer välinformerade kunder, visar en ny utvärdering. Den genomsnittliga prisökningen hos leverantörer som är medlemmar i Prisdialogen är också lägre än den genomsnittliga prisförändringen för Sveriges samtliga kommuner för 2017.

Prisdialogen för fjärrvärme växer, omfattar 1,7 miljoner hushåll 2017

Prisdialogens styrelse har nu behandlat ansökningar för medlemskap 2017, vilket resulterat i att antalet fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen ökat från 29 till 34. Företagen värmer tillsammans omkring 1,7 miljoner hushåll. Prisdialogen är en modell för dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag om förändringar av fjärrvärmepriser. Fjärrvärmeföretag som genomfört lokala prisdialoger med sina kunder enligt Prisdialogens modell kan ansöka om medlemskap.

Fjärrvärmekunder i Skellefteå och Malmö omfattas av Prisdialogen

Prisdialogen, mellan kunder och fjärrvärmeföretag, har ökat antalet medlemmar varje år sedan starten 2013. Det finns goda chanser för att det blir så även 2017. Sista ansökningsdag till Prisdialogen är den 15 september men redan nu har Prisdialogens styrelse behandlat ansökningar från 18 fjärrvärmeföretag om medlemskap för 2017. I juni godkändes elva företag och nu har ytterligare sju beviljats medlemskap för hela eller delar av sitt fjärrvärmenät.