Sammanställning från workshop om Klimatdialogen

Klimatdialogen genomförde en workshop den 15:e juni där Klimatdialogens utformning, fördelar och utmaningar diskuterades, se PDF:en nedan för en kort sammanställning.

Sammanställning från workshop inom Klimatdialogen den 15 juni 2021