Alla medlemmar förnyar sina medlemskap i Prisdialogen

Rekordmånga ansökningar behandlades vid Prisdialogens senaste styrelsemöte och alla medlemmar har velat förnya sina medlemskap.

Styrelsen i Prisdialogen tog vid sitt senaste möte ställning till och godkände 49 ansökningar från 36 leverantörer om förnyat medlemskap i Prisdialogen för år 2021.

Vid samma möte godkändes även tre ansökningar om förnyat medlemskap i Klimatdialogen. Det innebär att rekordmånga ansökningar har godkänts på ett och samma möte. Det innebär också att alla befintliga medlemmar i Prisdialogen har fått förnyade medlemskap. För Klimatdialogen finns fortfarande tid för befintliga medlemmar att förnya sina medlemskap.

– Under det här mycket speciella året har 56 lokala samrådsprocesser ägt rum – de allra flesta helt digitala på grund av Coronapandemin. Det är verkligen glädjande att alla befintliga medlemmar har lyckats genomföra sina processer trots dessa mycket speciella förutsättningar. Nu hoppas vi på att till nästa år kunna återgå till mer normala procedurer inom Prisdialogen, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse

– Samtidigt ska vi ta med oss erfarenheterna och lärdomarna från detta år när det exempelvis gäller möjligheten för kunder att delta i samrådsprocessen digitalt. Vi hoppas också att Prisdialogen och Klimatdialogen ska fortsätta att utvecklas och växa under 2021, säger Anders Nordstrand.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2020 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Mer om Klimatdialogen hittar du här.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.