Fyra leverantörer godkändes som medlemmar i Prisdialogen 2022

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte, den 8 juni, beviljade styrelsen förnyat medlemskap för fyra företag. Det gäller Borås Energi och Miljö, Karlstads Energi, Kils Energi samt Övik Energi. Dessa företag blir därmed årets fyra första att godkännas av Prisdialogens styrelse avseende medlemskap för 2022.

Kils Energi har varit medlemmar sedan 2018 och de är Prisdialogens minsta medlem. Trots det, eller kanske tack vare, har de god kunduppslutning och från Prisdialogen ser vi det som glädjande att även små företag ser nyttan av att vara med i Prisdialogen.

– På Kils Energi AB har vi tack vare Prisdialogen fått en mycket bra kontakt med våra kunder, och deras förståelse för ett mindre bolags förutsättningar och prissättning har ökat. Kundnöjdheten har stadigt ökat i våra undersökningar, vilket Prisdialogen har bidragit till, säger vd Leif Östlind.

– Vi är verkligen glada över att ett så litet fjärrvärmeföretag som Kils Energi, med bara 620 kunder, visar ett så stort engagemang för Prisdialogen och för att upprätthålla en god kontakt med sina kunder, säger Anders Holmestig, ny ordförande i Prisdialogen och vd på Fastighetsägarna Sverige.

Utöver Kils Energi godkändes alltså även Borås Energi och Miljö, Karlstads Energi samt Övik Energi som medlemmar i Prisdialogen 2022. Borås Energi och Miljö har varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2016. I Borås bedrivs alltid samrådsprocessen i sin helhet under våren – allt för att kunderna i ett tidigt skede ska veta vad som gäller för nästkommande år:

– Vi är övertygade om att vi utvecklar fjärrvärmeaffären bäst tillsammans med våra kunder och därför är Prisdialogen ett bra forum där vi lyssnar av kundernas situation och vi kan lyfta fram fjärrvärmens förutsättningar, säger Magnus Kårestedt vd på Borås Energi och Miljö. I juni kommer vi även att inleda en Klimatdialog, för ytterligare stärkt dialog med våra kunder, men då med miljöfrågan på den gemensamma agendan.

– Det är roligt att konstatera att fyra samrådsprocesser är avslutade redan innan sommaren. Nu vet kunderna i Borås, Karlstad, Kil och Örnsköldsvik vad som gäller för nästa år och även hur prognoserna med fjärrvärmepriserna ser ut framåt, avslutar Anders Holmestig.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeföretagens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits sedan 2013. År 2021 omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna. Här kan du se alla medlemmar i Prisdialogen.

Mer om Klimatdialogen hittar du här.

Bakom Prisdialogen och Klimatdialogen står Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.